Anja Dekker

Vanaf het moment dat zij in 1961 op de wereld kwam heeft beweging een centrale rol gespeeld in haar leven. Op het consultatiebureau al bestempeld als kwikzilver. Buitenspelen was vooral ravotten, in bomen klimmen en slootje springen. Op 4-jarige leeftijd kwam er via de gym een eerste structuur in het bewegen. Jazzballet, stijldansen, volksdansen en showdans volgden en ook daar ontstond al op vroege leeftijd het plezier om anderen daarin te stimuleren.

Op 24-jarige leeftijd maakte zij kennis met hatha-yoga bij Riet van Someren en de basis voor yoga was gelegd. Een gerichte beroepsopleiding onder leiding van Jos Plenckers bij Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte volgde en na afronding van de basisopleiding werd begin 1993 gestart met een eigen praktijk.

Interesse en plezier in het vak zorgden en zorgt voor verbreding en verdieping van kennis. Door de jaren heen zijn er verschillende specialisaties gevolgd: Ademtherapie, Power Yoga, Zwangerschapsyoga, Babymassage, Ayurveda aan de basis, Chakrafilosofie en -psychologie, Yoga voor mensen met een handicap, Yoga voor ouderen, Yoga voor kinderen, Yoga voor tieners, Yoga voor mensen met een chronische ziekte, Yoga bij bekkenbodemproblemen en rugklachten, Osteoporose, Rondom de overgang, Yantra tekenen.

In de jaren 90 maakte zij tijdens een workshop in Nederland voor het eerst kennis met haar huidige leraar Sri Shyamji Bhatnagar, meester in Naada Yoga (yoga of sounds) en Svar Yoga (yoga of breath), ontwikkelaar van MicrochakraTMPsychology, InnerTuning© for Well-Being en grondlegger van het Chakra Institute. Haar ervaring met de chants van Shyamji was adembenemend. Nooit eerder had zij zo'n directe en diepe invloed van geluid ervaren. Na door de jaren heen lessen bij hem gevolgd te hebben werd zij in 2014 één van zijn leerlingen. De studie heeft inzichten en verfijningen gegeven die haar waarnemingen, zelfvertrouwen, verstilling en vreugde in het leven versterkt hebben.

Begin 2020 is zij door Shyamji gecertificeerd voor het succesvol afronden van de vierjarige Spiritual Teacher Training, onder meer voor de onderdelen  MicrochakraTMPsychology, Yoga Philosophy & Mantra chanting.

Op creatieve wijze verwerkt zij de theorie en praktijk van InnerTuning© in lessen, workshops en consulten gebaseerd op MicrochakraTM Psychology, Yoga Filosofie en Hatha Yoga. De basis taal is Nederlands. Op verzoek behoort Engels tot de mogelijkheden.

She met Shyamji for the first time during the 1990s at a workshop in the Netherlands. Her experience of his sounds was breathtaking, as she had never before heard sounds that generated such a direct and immediate effect upon her. Over the years she continued to consult Shyamji for advice, and in 2014 Anja became Shyamji's student. Her life has greatly benefited from the deep impact and spiritual refinements of Shyamji's sounds, which have brought her the gifts of awareness, confidence, true silence and joy.

At the beginning of 2020 she was certified by Shyamji for successfully completing the four-year Spiritual Teacher Training, including for the components Microchakra™Psychology, Yoga Philosophy & Mantra chanting.

She loves to share the theory and practice of InnerTuning© and offers classes and consultations for 'Every Body' based on MicrochakraTM Psychology, Yoga Philosophy and Hatha Yoga.

http://www.chakrainstitute.com

 

 


 

 • Ademtherapie
 • Power Yoga
 • Zwangerschapsyoga
 • Babymassage
 • Ayurveda aan de basis
 • Chakrafilosofie en psychologie
 • MicrochakraTM Psychology
 • Yoga voor mensen met een handicap
 • Yoga voor ouderen
 • Yoga voor kinderen
 • Yoga voor tieners
 • Yoga voor mensen met een chronische ziekte
 • Yoga bij bekkenbodemproblemen en rugklachten
 • Osteoporose Rondom de overgang

Met enthousiasme en creativiteit gedragen door een gedegen opleiding biedt zij aan velen in
de regio volop variatie in beweging, rust en bewustwording, door het organiseren van
yogalessen en het schrijven en illustreren van teksten tot overweging en woorden van troost.