Definitie Saswitha Yoga

Saswitha Yoga is een vorm van hatha yoga die uitgaat van de eenheid van lichaam en bewustzijn waarbij de adem de
verbinding vormt. Kenmerkend voor Saswitha Yoga is de manier waarop je de adem gebruikt als middel om in jezelf
die verbinding te ervaren.

Een les Saswitha Yoga bevat een evenwichtige verdeling tussen staande, zittende en liggende houdingen. De
klassieke hatha-yoga-āsana’s voer je eerst dynamisch uit, als voorbereiding tot de statische houding. De adem is de
dragende kracht in elke beweging. Door concentratie op de adem ontstaat een meditatieve aandacht die leidt tot
verstilling.

Alle bewegingsmogelijkheden van wervelkolom en gewrichten komen aan bod. In elke oefening zoek je naar het
juiste evenwicht tussen ontspanning en kracht. De oefeningen variëren van subtiel tot uitdagend en kunnen
aangepast worden aan ieders mogelijkheden.

Daarnaast in elke les ontspanningsoefeningen, concentratie en meditatie, waardoor een complete ervaring ontstaat.
De aandacht gaat naar binnen, naar jezelf. Je wordt je bewust van wie je werkelijk bent.